Graag nodigt het bestuur van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath de leden uit om op woensdag 16 Mei aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering.

De Ledenvergadering vindt plaats in het Dorpshuis `De Avezathen` en begint om 19:00 uur.
We beginnen met de statutair verplichte jaarvergadering, waarin de officiële jaarlijkse punten behandeld worden (zie de bijlage, die ook via de website www.bewonersverenigingkerkavezaath.nl kan worden gedownload).

Dit deel van de vergadering is uitsluitend toegankelijk voor onze leden.

 

Om 20:00 uur volgt een extra programma voor ALLE bewoners van ons dorp.

De onderwerpen van dit programma zijn: korte toelichting enquête vernieuwing dorpsplan met de wensen van de bewoners tijdens de ALV 2017, woningbouw en vervanging van de ouderwetse gasgestookte CV ketels vanaf 2021en de financiële en operationele consequenties hiervan.

Wij hebben de heer Stefan van Tongeren van Het nieuwe wonen Rivierenland uitgenodigd om over dit laatste onderwerp te komen spreken.

We hopen u op woensdag 16 mei te mogen begroeten

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de bewonersvereniging Kerk-Avezaath

Wim Hobé

(vice voorzitter)

 

Programma 16 mei 2018

Agenda voor leden van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath

Voor leden: 19.00 uur

 1. Openingswoord
 2. Notulen ALV 2017
 3. Jaarverslag 2017
 4. Financieel verslag 2017
 5. Begroting 2018
 6. Kascommissie en Nieuw lid kascommissie
 7. Decharge van het bestuur
 8. Aftredende bestuursleden en voorstel nieuwe bestuursleden
 9. Rondvraag
 10. Sluiting om 19.45

Pauze  19.45 – 20.00

Voor alle dorpsbewoners : 20.00

 

 1. Enquête dorpsplan (briefjes) en woningbouw, toelichting door bestuur.
 2. Gastspreker thema Voorlichting over:
  de Ouderwetse cv-ketel verdwijnt vanaf 2021 en dan…….

Afsluiting ca. 22.00 uur