De Bewonersvereniging Kerk Avezaath heet u welkom op onze site.

Deze website wordt niet meer bijgehouden en zal langzaam worden afgebouwd.

Nieuwe informatie zal worden gemeld op de website https://www.kerkavezaath.info/

Hier zal informatie over de Bewonersvereniging, Buurtpreventie en Mantelpunt worden gegeven

 

Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Buren heeft het Mantelpunt Kerk-Avezaath de Buurzaamsheidsprijs gewonnen! Dat is een hele eer en een opsteker voor de vrijwilligers en de dorpscontactpersoon.

Er is veel aandacht in de Stad Buren voor de uitreiking, waarmee ook een huis aan huis verspreiding van het goede nieuws heeft plaatsgevonden.

  

Wij zijn genomineerd voor de Buurzaamheidsprijs van de Gemeente Buren !

Beste leden van de bewonersvereniging Kerk-Avezaath

De gemeente Buren heeft het Mantelpunt Kerk-Avezaath als 1 van de 3 kanshebbers voor de Buurzaamheidsprijs 2017.

De Buurzaamheidsprijs is speciaal bedoeld voor vernieuwende ideeën en initiatieven die erop gericht  zijn dat meer mensen mee kunnen doen aan onze samenleving. Dat kan op allerlei terreinen, zoals zorg, welzijn, vrije tijd, sport, cultuur, werk en veiligheid. Vaak is het bij nieuwe initiatieven zo, dat het even duurt voordat duidelijk is of het succesvol is en of het levensvatbaar is. Met deze prijs wil de gemeente nieuwe ideeën en initiatieven stimuleren en de mensen achter die ideeën een steuntje in de rug bieden met een geldbedrag, publiciteit en netwerkmogelijkheden.

De winnaar van deze prijs wordt op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Buren bekend gemaakt. De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op maandag 8 januari 2018 van 19.00 – 21.30 uur.

Een ieder die het leuk vindt, is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

U kunt zich vóór 2 januari a.s. hiervoor melden bij de dorpscontactpersoon, Fleur Gaarthuis, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-25042478

De uitslag zal na bekendmaking t.z.t. op de website van de Bewonersverening en in de krant verschijnen.


Een veilige en fijne jaarwisseling gewenst!

Vriendelijke groeten,

Fleur Gaarthuis

Dorpscontactpersoon Kerk-Avezaath

06-25042478

 

de toekomst van ons dorp

 

Op de ALV zijn de volgende toekomstpunten aan de orde geweest.

Het dorpsplan: Gemaakt in 2010, een aantal doelstellingen zijn gehaald! Een aantal ook niet. Graag willen we het dorpsplan gaan actualiseren. Daar gaan we deze avond actief mee aan de slag. Wat vindt u daarin belangrijk?

De commissie Ruimtelijke Ordening licht toe wat de de nieuwe omgevingswet betekent voor Kerk-Avezaath.

Hoe vergroten we de sociale samenhang in het dorp? Welke initiatieven zijn er al en hoe brengen we die onder de aandacht?

Hoe gaat het met de school en verenigingen in Kerk-Avezaath?

Hoe kunnen we als kleine kern goed contact houden met de gemeente over ontwikkelingen?

En wat verwacht u daarin van de Bewonersvereniging?

De A15 en de Betuwelijn, kunnen we daarover nog bijzonderheden verwachten?

 

 

 

Stand van zaken Mantelpunt

De afgelopen periode zijn de leden van de werkgroep WMO van de Bewonersvereniging druk bezig geweest met het regelen van verlenging van mijn aanstelling als dorpscontactpersoon. Een nieuwe subsidieaanvraag is hiervoor ingediend bij de gemeente Buren. Op dit moment laat de gemeente een evaluatie uit voeren door een externe partij om tot een goed advies te komen. Dit advies zal zij dan indienen bij Wethouder Benschop en dan volgt een besluit. Mijn aanstelling als dorpscontactpersoon is nu nog tot 1 juli. Ik laat u zo snel mogelijk weten of de gemeente door wil gaan met dit project en ik werkzaam kan blijven als dorpscontactpersoon. U kunt uw steentje bijdragen aan de evaluatie door mij te laten weten of u gebruik zou maken van het Mantelpunt in geval van een hulpvraag. Graag hoor ik waarom juist wel of niet. U kunt dit mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met vriendelijke groeten,
Fleur Gaarthuis
06-25042478

 

Het project 'scootmobiel' is gestart!

Dinsdag 18 april is het eerste uitleenpunt voor scootmobiels geopend in de gemeente Buren. Het uitleenpunt is tot stand gekomen in samenwerking met Leonie Schimmel van Zalencentrum De Avezathen en Fleur Gaarthuis, dorpscontactpersoon van het Mantelpunt en het gebiedsteam Stib.

Inwoners uit Kerk-Avezaath die slecht ter been zijn, kunnen vanaf nu gratis een scootmobiel lenen om erop uit te gaan. Het enige dat hiervoor nodig is, is een scootmobielpas. Deze kan worden aangevraagd bij het gebiedsteam Stib of via een eerstelijns ergotherapeut van bijvoorbeeld Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Wilt u hierna de scootmobiel lenen? Reserveer deze dan zo tijdig mogelijk bij Leonie Schimmel via telefoonnummer 06-222231442 of 0344-681469. U kunt ook even binnen lopen tijdens de openingstijden van het Zalencentrum.

 

De Dorpsentree en de Rotonde

Het maken van plannen voor de rotonde bij Kerk-Avezaath ligt bij de start van het  Omgevingsplan Gemeente Buren 2014, een initiatief van Wethouder van Alfen. De Bewonersvereniging Kerk-Avezaath en De Stichting Landschapsbeheer Gelderland organiseren in opdracht van de gemeente twee sessies met bewoners in 2015 om te zoeken naar projecten. Daaruit komen voort het  Klompenpad-project ( dat nu al is gerealiseerd !) en het project Dorpsentree Kerk-Avezaath. Er komt een  startbijeenkomst en ca 5 ontwerpbijeenkomsten dat leidt tot een ontwerp-plan. Dan komt ook de aanbestedingsprocedure voor de Gemeentelijke rotondes op gang. Het ontwerpteam past het plan aan als een Programma van Eisen, dat in de gemeentelijke aanbestedingsprocedure kan meelopen.  Het PVE wordt in Juni 2016 gepresenteerd en er is een Schouw van de rotonde met de Gemeente ( 6 ambtenaren). De bewonersvereniging Kerk-Avezaath brengt het PVE ook onder aandacht van de Wethouders en verwacht van de Gemeente de twee gemeentelijke procedures op elkaar af te stemmen.

Nu de aanbesteding van de rotondes in de Gemeenteraad aan de orde gaat komen willen we als Bewonersvereniging Kerk-Avezaath graag nogmaals wijzen op ons prachtige plan voor de rotonde bij onze dorpsentree. Hier is het PVE van de rotonde te zien

Wij verwachten nu van de Gemeente, dat ze de beide procedures op elkaar afstemmen en rekeninghouden met het burgerinitiatief, dat al in 2015 is begonnen. Met Gemeentegeld en veel tijd van vrijwilligers is het PVE tot stand gekomen en kan prima als basis dienen voor het verfraaiing van de rotonde in een aanbesteding. Laten we Buren mooi maken.

 

Inmiddels is duidelijk dat we de aanbesteding binnen hebben en verder kunnen met de vormgeving van de rotonde. We laten hier spoedig nieuwe tekeningen zien.

 

 

Nieuws van de dorpscoördinator 

De dorpscoördinator zal ook op de website van de Bewonersvereniging Kerk-Avezaath diverse berichten plaatsen. Voor de nieuwsbrieven en andere berichtgevingen van de dorpscoördinator ga naar Mantelpunt.