Kerk-Avezaath centraal 

Op WIKIPEDIA is ons dorp beschreven : http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerk-Avezaath .

Maar wij weten wel beter. Daarvoor hier meer informatie die de kwaliteit van ons dorp aangeeft.

Natuurlijk is daar de geschiedenis van ons dorp, waarvan we nog te weinig bijzonderheden op de site hebben staan.

Er zijn foto's , maar die zijn wel een beetje oud. Heeft u hele mooie, die we werkelijk moeten zien, zend ze aan ons via contact .

De geschiedenis van de oogstmarkt geeft veel mooie fotos uit het dorp en zijn inwoners.

Op ons virtuele dorpsplein gaan we in 2014 nieuwe webactiviteiten ontwikkelen. Maar eerst even de basissite weer op het net werken. Even geduld aub

Openbare basisschool De Daverhof

De meeste bewoners hechten er veel belang aan dat er een basisschool in ons dorp staat. In juni 2007 hebben veel  bewoners deelgenomen aan acties mede door ons georganiseerd - tegen de voorgenomen bezuinigingsplannen van de
gemeente Buren. Deze plannen behelsden de mogelijke sluiting van een aantal basisscholen binnen de gemeente. Opheffen van de school in het dorp, betekent wat ons betreft afscheid nemen van een stuk saamhorigheid en  evendigheid in Kerk-Avezaath en moet worden voorkomen.

Dorpshuis De Avezathen

Het dorpshuis heeft voor veel inwoners van Kerk-Avezaath een grote betekenis op het gebied van sport, ontmoeting en ontspanning. Door de verbouwing van 2007 is er voor de gebruikers van het dorpshuis veel verbeterd. Uit onze enquête is gebleken dat een uitbreiding van de functies van het dorpshuis zeker gewenst is. In veel Gelderse kernen verschijnen multifunctionele gebouwen; Kulturhusen genaamd. Een Kulturhus is een gebouw dat uiteenlopende functies huisvest voor dorps- of stadbewoners. Er zijn meestal ruimtes aanwezig voor ontmoeting en ontspanning voor jong en oud (kinderopvang, peuterspeelzaal, bejaardengymnastiek, yogalessen). Er kan ook onderdak worden geboden aan een basisschool of aan een dependance van een gezondheidscentrum. Ook kunnen er een eetgelegenheid en/of een winkelvoorziening in worden ondergebracht.

Sportvoorzieningen en verenigingen

Maar liefst 62% van onze inwoners neemt deel aan activiteiten of is lid van een vereniging in het dorp. Met name  voetbalvereniging Teisterbanders , gymnastiekvereniging AGA en tennisvereniging Kellendonck zijn populair. Maar ook andere verenigingen zijn zeer actief binnen ons dorp en dragen zo hun steentje bij aan de saamhorigheid en  eefbaarheid.

Recreatieve voorzieningen

Binnen ons dorp en in de naaste omgeving zijn er voldoende mogelijkheden voor recreatie. Wat extra aandacht van de  gemeente voor de aanleg van langere wandelroutes en goede fietspaden zou echter geen kwaad kunnen. Net als betere aansluitingen op wandelroutes, fietspaden en fietsknooppunten in de omliggende gemeenten (bijvoorbeeld Kapel-Avezaath, gemeente Tiel).

Evenementen

Aan bestaande evenementen, zoals het Lentefeest en Avezaath s allerlei hebben wij inmiddels een geslaagde  oogstmarkt in oktober en een tweejaarlijks kunst- en cultuurevenement in de kerk en de kapel van de beide Avezathen toegevoegd.

Jeugdvoorzieningen

In Kerk-Avezaath is een speeltuin voor de jeugd. Wanneer de nieuwbouwplannen voor Lutterveld III doorgang zullen vinden, zal deze speeltuin volgens de plannen verdwijnen of verplaatst moeten worden. Samen met de speeltuinvereniging zullen we voor een goede vervanging moeten zorgen. Belangrijk daarbij is de aanleg van een (hondenpoepvrij) trapveldje voor zeven- tot twaalfjarigen.

Jongeren van dertien tot achttien jaar missen een eigen plek in het dorp, blijkt uit onze enquête. Er wordt door verveling en rondhangen wel eens wat vernield en vervuild. Prettig aan deze leeftijdsgroep is echter dat we ermee kunnen overleggen, en hun wensen en mogelijkheden kunnen inventariseren. We zijn voornemens gesprekken met jongeren te voeren over hun bijdrage aan de leefbaarheid in ons dorp en hoe we samen vernieling en vandalisme kunnen  verminderen.

Openbaar vervoer

De meerderheid van de bewoners vindt de mogelijkheden van het openbaar vervoer in ons dorp onvoldoende.  Inmiddels weten we ook dat er in de toekomst vooralsnog geen positieve verandering te verwachten valt.

Digitale snelweg

In ons dorp is een bovengemiddeld aantal ZZP ers werkzaam. We vinden het daarom belangrijk dat er een modern digitaal communicatienetwerk beschikbaar is en blijft, zodat deze zelfstandigen onder optimale condities vanuit huis kunnen blijven werken.