Levend Landschap Kerk-Avezaath 2015

levendlandschap 

Beste mensen,

onze veldverkenning van afgelopen zaterdag:

 

 

Uitnodiging bewonersavond Levend Landschap Kerk Avezaath

Verfraaiing van de dorpsentree, meer onverharde wandelroutes, het aanleggen van erfbeplanting en hoogstamfruitbomen, het inzaaien van bloemrijke bermen en perken in en rondom het dorp én het ophangen van steenuilenkasten. Dat zijn enkele van de ideeën die een groep bewoners van Kerk Avezaath tijdens de eerste bewonersavond heeft aangedragen voor een veiliger, mooier en groener dorp. Op maandag 8 juni vindt een tweede bewoners avond plaats. Bewonersvereniging Kerk-Avezaath nodigt alle bewoners uit om mee te doen en te denken. U bent van harte welkom!

Woensdag 1 april was de start van het project Levend Landschap Kerk Avezaath. Een groepje bewoners heeft al een aantal wensen en ideeën aangedragen om Kerk Avezaath groener, veiliger en mooier te maken.

 

Oud pad herstellen, wandelverbindingen maken

Veiligheid voor wandelaars vergroten, nu vaak langs   weg

Ommetje Avezaath voor een bredere doelgroep, ook   voor minder-validen?

Meer rustgelegenheid (voor ouderen) langs wandelpad

Kwaliteit paden verbeteren

Functie geven aan brug/ tunnel onder de provinciale   weg: opnemen in wandelroute

Ontwikkelen van een wandelroute / klompenpad van de   openbare / verharde weg af

Aanpakken plantsoen Achterstraat

Verdichting van het landschap rondom Kerk Avezaath:   beplantingsproject

Entree van het dorp verbeteren / vergroenen   (aanplant van bomen)

Inplanten van Betuweroute / tevens geluidswerend

Perken fleuriger maken, nu weinig kleur in dorp

Inrichting van speeltuin en omgeving verbeteren   bijv. door groene inrichting. Moestuinen? Ook een plek creëren voor oudere   jeugd.

Entree van het dorp verbeteren / vergroenen   (aanplant van bomen)

Tennisbanen in het groen (ontbreekt nu)

Uitwisseling van zelf verbouwde groenten

Steenuilenproject: kasten ophangen in en rondom het   dorp

Bloemrijke bermen / graslanden

Bloemrijke bermen

Laagdrempelige ontmoetingsplek

 

Dit was een goede start maar we zijn op zoek naar nog meer ideeën. Tijdens de tweede bijeenkomst op maandag 8 juni worden de al aangedragen ideeën gepresenteerd en verder uitgewerkt. Voor elk idee wordt gezocht naar lokale trekkers waarmee wij samen de ideeën tot uitvoering gaan brengen.

Bewoners die bij de eerste bijeenkomst niet aanwezig waren, zijn van harte uitgenodigd om mee te denken!

Met twee projecten starten we in september. Het eerste project is de verfraaiing van de dorpsentree (afrit snelweg) met meer groen zodat we de uitstraling van het dorp verbeteren. Het tweede project is een beplantingsproject met als doel meer bomen en struiken die passen in de Betuwe op en rond de erven in het buitengebied van Kerk Avezaath.

Wij zoeken mensen, die het leuk vinden om mee te denken én mee te helpen. Vind je het leuk om mee te denken over de inrichting van de dorpsentree? Of heb je zelf ook ideeën die opgenomen kunnen worden in het gebiedsplan?

Kom dan naar de tweede bewonersavond en doe mee voor een mooier en groener dorp!

Datum:                                                               Maandag 8 juni 2015

Aanvang:                                                           20:00 uur

Inloop met koffie en thee vanaf             19:45 uur.

Locatie:                                                              Voetbalkantine Teisterbant

Neem voor meer informatie over het project Levend Landschap Kerk Avezaath contact op met met de bewonerswerkgroep Levend Landschap via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of projectleider Susanne Agterbosch van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, telefoon 026-3537444 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Wat is er al gedaan:

 

Het Programma voor de leefomgeving van de gemeente Buren biedt de kernen een goede mogelijkheid aan ontwikkelingen in de omgeving te werken.

Kijk hier voor de link naar het Programma voor de Leefomgeving van de Gemeente Buren

In het stadje Buren is men als eerste aan de gang gegaan met dit omgevingsplan

Daarvan is een brochure levend landschap Buren gemaakt . Dit bevat voorbeelden en inspiratie waaraan je kan denken bij de uitwerking van een plan voor een leefbaar landschap.

De Bewonersvereniging heeft in het najaarsoverleg de Gemeente Buren verzocht met prioriteit deel te kunnen nemen aan het programma voor de Leefbaarheid. Daarvoor wordt de hulp ingeroepen van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland waarbij Dr. Susanne Agterbosch werkt. Zij zal op de ALV een inleiding houden over de mogelijkheden en tijdsplanning voor het omgevingsplan.

Voor meer inspiratie is een filmpje te zien op : http://landschapsbeheergelderland.nl/met-bewoners/levend-landschap/filmpjes-levend-landschap/

De essentie van het programma is, dat samen met de bewoners de projectideeen worden geformuleerd en uitgewerkt. Bewoners kunnen zelf projectideeen aandragen. Dat kan zijn om bestaande voorzieningen te verbeteren, maar ook om nieuwe ontwikkelingen een extra impuls te geven door bijvoorbeeld een betere groenaanpak.

Waar kunnen we voor Kerk-Avezaath nu aan denken:

- een verfraaiing van de wandelwegen rondom het dorp

- nieuwe beplanting langs de Betuwelijn

- opwaardereen van (openbare) groenvoorzieningen als het planten van bomen

- verfraaiien van de bosplantsoenen bij het viaduct de Daver

- het ontwikkelen van ecobermen (met bloem- en kruidenplanten)

- het accenturen van de historische stroomruggen van de middeleeuwse Linge rondom het dorp

- het verbeteren van het klompenpad wandelstelsel

- het vervangen van oude laanbeplanting, bijvoorbeeld aan de Tielsweg

- het opwaarderen van wijk-groengebiedjes

De Bewonersvereniging roept  de Avezathers op om de ideeen te bekijken en ook zelf met ideen aan te komen. Met deze ideeen zullen we in een klein aantal stappen willen komen tot concrete uitvoeringsprojecten, die we dit jaar nog willen realiseren.

Kom daarom naar de ALV op 6 maart waar door de Wethouder Sander van Alphen de aftrap voor dit project zal worden gegeven.

 

Tijdens de ALV heeft in het publieke gedeelte na 20.15 uur  Wethouder Sander van Alphen de aftrap gegeven worden voor het omgevingsplan Kerk-Avezaath. Hierbij zullen de onderdelen door de bewoners zelf kunnen worden aangedragen. Kijk op omgevingsplan Kerk Avezaath voor meer informatie.

Laat uw kans om het groene gezicht van het dorp mee te bepalen niet lopen en komt allen

Kerk- Avezaath heeft nog in sterke mate een landelijk en dorps karakter. De talrijke ruimtelijke relaties met het buitengebied en het ruim opgezette, groene karakter met plaatselijk nog open land met boomgaarden, weitjes en moestuinen onderstrepen dit.

Voor de versterking van het landschap en het verbeteren van de woon- en werkomgeving in en rondom Kerk Avezaath starten de gemeente Buren, Bewonersvereniging Kerk Avezaath en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) dit voorjaar met het project Levend Landschap. Tijdens dit project verzamelen we ideeën om het typische landschapsbeeld, de cultuurhistorie, het groen en de leefomgeving in en rond het dorp een impuls te geven. Zo bouwen we samen aan een mooier en groener Kerk-Avezaath. Doet u mee?

Informatieavond Levend Landschap Kerk Avezaath

Met uw ideeën kunnen we een gebiedsplan opstellen om het dorp en het landschap rond Kerk Avezaath mooier te maken. Een mooie plek om te zijn en om te wonen!

Als bewoner van Kerk Avezaath en omgeving bent u voor van harte uitgenodigd om van gedachten te wisselen over mogelijke onderdelen voor Levend Landschap. Belangrijkste thema's zijn milieu, beplanting, landschap, ecologie en cultuurhistorie. Het kan gaan om een nieuwe wandel- of fietsroute, een actie voor meer vlinders, het aanplanten van groen in en om het dorp, het beheren van een terreintje, noem maar op. We zijn erg benieuwd naar uw informatie en wensen met betrekking tot uw woonomgeving: wat u waardeert, of wat er is verdwenen en het waard zou zijn terug te brengen of wat u graag anders zou zien. Misschien heeft u zelfs al een concreet idee om uit te voeren? We horen het graag!

Informatieavond

Woensdag 1 april 2015

Aanvang: 20:00 uur tot circa 22:00 uur.

Inloop met koffie en thee vanaf 19:45 uur

Locatie: Voetbalvereniging Teisterbant

Dorpsstraat 35, Kerk Avezaath

We hopen u te ontmoeten op woensdag 1 april!

 

 

 

 

 

 

 

Een voorbeeld van een Idee:

Hallo,

Mijn idee is om houten bankjes in het dorp te plaatsen zodat (oudere) mensen kunnen uitrusten en zo een langere wandeling kunnen maken, zodat zij niet altijd dezelfde route lopen.

Deze bankjes zouden dan gesponsord kunnen worden door bijv. Jumbo, McDonalds en de Rabobank.

Vorig jaar bij de opschoondag sprak ik toeristen bij Zomerzorg en die gaven aan bankjes te missen. Die mensen kwamen uit Leiden maar fietsen elk jaar door de Betuwe en vonden het jammer dat er hier en daar geen bankjes stonden.

En misschien kunnen we wat ondernemen met de lelijke bouwval van de oude winkel. Een fietsenreparatie winkel die mede door verstandelijk beperkten gerund wordt? Dat men er voor weinig geld z'n band kan laten plakken en misschien meer lichte klusjes?

Als ik meer ideeën heb, mail ik ze.

Groeten,

Caroline Kolff

Angela Wortel schreef:

- Sinds begin dit jaar is de beplanting bij de Tielseweg/Noordereind (langs het weiland) verwijderd.

Helaas! Misschien een idee om samen met de eigenaar een nieuw plan te ontwikkelen de aanblik van de entree van ons dorp te bepalen?

Naar mijn idee hoort daar een haag(meidoorn) bij.

-En dan de blikvanger bij de afrit van het viaduct. Als regelmatige passant zie ik dat er zeer weinig gebruik van gemaakt  wordt zoals het ooit bedoeld is geweest. Wie immers ,die met gepast tempo van het viaduct afkomt ,mikt daar wat in.

Toch zit de vanger regelmatig vol met ZAKKEN AFVAL !!!! Wie dumpt daar?

Een alternatieve plek zou mogelijk kunnen worden gevonden.