Samenstelling Werkgroep WMO

Voorzitter: Wim van der Hoorn

Leden: Lianne Tabbers, Jan van Dijk, Peter Thijssen, Joke Tjeerds, Henny Keij en Jeroen de Korte

 

Er is een nieuwe fase in de activiteiten van de werkgroep WMO aangebroken. De afgelopen maanden zijn we op zoek geweest naar een
Dorpscoördinator voor Kerk-Avezaath.

Dit is mogelijk gemaakt door een Provinciale en Gemeentelijke subsidie en alle gegevens staan op op de pagina dorpscoordinator

Het zal u niet zijn ontgaan dat de Bewonersvereniging veel aandacht heeft gevraagd voor het Wmo thema. Dit komt uiteraard niet uit de lucht vallen.

Om u niet alleen onze kant van het verhaal te laten lezen hebben wij een selectie aan krantenartikelen gemaakt, die ons inspireert .Maakt u zich ook zorgen maar ziet u, net als wij, ook kansen.  Kijk dan naar:

ouderenzorg in zwaar weer

welk kind wil zijn ouders verzorgen

de rol van de familie

medewerkers thuiszorg de dupe

regie bij de patient zelf

zorg wordt minder vanzelfsprekend

je maakt snel een keuze

omslag in langdurende zorg

We willen met u en andere inwoners verder praten. We willen dan vooral ideeën uitwisselen, suggesties vernemen en horen of er interesse bestaat actief deel te nemen aan een andere opzet van de zorg voor elkaar, waardoor het mogelijk wordt om langer onder goede condities in ons dorp thuis te kunnen blijven wonen, zonder dat het sociale netwerk overbelast raakt.

In het overzicht van Wmo bulletins ziet u welke snelle ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.

Door de werkgroep Wmo zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd, waarvan u de presentaties kunt bekijken.

DSC 0186

 

De de werkgroep Wmo heeft met een waar communicatie offensief geprobeerd ons hele dorp bewust te maken van de gevolgen die de bezuinigingen in de gezondheidszorg met zich meebrengen

De eerste bijeenkomst is een zeer succesvolle activiteit geworden, qua aantallen (meer dan 80 bezoekers) en qua input. We hebben veel informatie opgehaald over acties die we kunnen ontwikkelen om de gevolgen te verzachten. Op 22 april 2013 is een vervolgbijeenkomst gehouden voor degenen die aangegeven hebben zich actief in te willen zetten.

DSC 0188

En dan nu: de feestelijke opening van het mantelpunt .