De uitkomsten van het woningonderzoek staan hieronder:

Een presentatie van de uitkomsten

reacties van bewoners op de open vragen

 

De werkgroep Ruimtelijke ordening zal een advies uitbrengen aan de Gemeente hoe met deze uitkomsten is om te gaan.